Luyện Thi Hà Đông

 
Home Thông tin liên lạc

Kính gửi các bậc phụ huynh! Thân gửi các em học trò!
Đầu tư cho giáo dục là lâu dài và hiệu quả nhất để phát triển. Đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh, Trung tâm Luyện thi Hà Đông (Luyenthihadong.com.vn), mở các lớp học nhóm song song với các lớp có sĩ số đông.

Vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 01696.871.738 

Thông tin liên lạc
Trường THPT chuyên tại Hà Nội In Email

 

 
Thông tin cần biết In Email

 

 

 

 
Đăng ký vinh danh học sinh In Email

Học sinh đăng kí vinh danh

 

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

Trường THPT

Điện thoại của học sinh

Email của học sinh

tổng điểm thi đạt

Điểm chuẩn

Xét đỗ

Đỗ vào khoa/trường

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi (link vào địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

 
Thi đỗ vào ĐH In Email

DANH SÁCH HỌC SINH THI ĐỖ VÀO ĐẠI HỌC

 

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

Trường THPT

Điện thoại của học sinh

Email của học sinh

tổng điểm thi đạt

Điểm chuẩn

Xét đỗ

Đỗ vào khoa/trường

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Các bài viết khác...