Luyện Thi Hà Đông

 
Home Thi vào lớp 10 Xét đỗ
Xét đỗ
Xét đỗ In Email

I. .Xét đỗ vào trường THPT và THPT chuyên do Sở GD-ĐT Hà Nội quản lí

1. Trường THPT: gồm tổng điểm bài thi Toán hệ số 2, Văn hệ số 2, Tiếng Anh hệ số 1, và điểm khuyến khích, điểm ưu tiên. Lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

2. Trường THPT chuyên gồm tổng điểm bài thi Toán hệ số 1, Văn hệ số 1, Tiếng Anh hệ số 1 và môn chuyên hệ số 2. Lấy đỗ từ cao xuống thấp đến đủ chi tiêu: Toán 70 em, Lý 70 em, Hóa 70 em, Tiếng Anh 70 em, các chuyên còn lại 35 em. Nếu có bài thi bị điểm 2,0 trở xuống là điểm liệt, không được xét.

II. Xét đỗ vào trường THPT chuyên trực thuộc đại học

1. Trường Chuyên KHTN: gồm tổng điểm bài thi Toán hệ số 1, môn chuyên hệ số 2. Các môn phải qua điểm liệt theo quy định. Môn văn chỉ là môn điều kiện, không tính điểm đỗ.

2. Trường THPT Chuyên ĐHSP HN, Chuyên KHXH, Chuyên Ngoại ngữ tỉnh tổng điểm gồm điểm môn Toán hệ số 1, môn Văn hệ số 1 và môn chuyên hệ số 2. Các môn phải qua điểm liệt theo quy đinh

alt

Hoa Trạng nguyên

 


Đăng nhậpLiên kết

NH
Ams
BGD