Thi thử In

1. Thi thử vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần cuối, ngày 25 - 4 - 2021

2. Điểm thi thử vào lớp 10 ngày 28 - 3 - 2021

Chi tiết xin mời bạn tải file dưới đây


Attachments:
FileGhi chúTên fileFile size
Download this file (Danh sách phòng thi thử ngày 28-3-2021.doc)Danh sách phòng thi thử ngày 28-3-2008Cập nhật ngày 27-3-2021Thi thử vào lớp 10 năm 20211281 Kb
Download this file (Thi thử vào lớp 10 năm 2021 - bản mới.doc)Thông báo thi thử vào lớp 10 năm 2021Cập nhật 12-3-2021Thi thử vào lớp 10 năm 202161 Kb
Download this file (Điểm thi thử 28-3-2021.doc)Điểm thi thử vào lớp 10 lần 1 (28 - 3 - 2021)Cập nhật ngày 3 - 4 - 2021Thi thử vào lớp 10 năm 20211269 Kb