Thi thử In

Điểm thi thử vào lớp 10 ngày 8-5-2022

Cụ thể, mời bạn tải file dưới đây

Attachments:
FileGhi chúTên fileFile size
Download this file (Thông báo thi thử vào lớp 10 năm 2022.pdf)Thông báo thi thử vào lớp 10 lần cuối, ngày thi 8 - 5 - 2022Cập nhật 24 - 3 - 2022Thông tin thi vào 10132 Kb
Download this file (Điểm thi thứ vào lớp 10 ngày 8-5-2022.doc)Điểm thi thử vào lớp 10 lần thứ hai, ngày thi 8 - 5 - 2022Cập nhật 13 - 5 - 2022Thi thử lần cuối344 Kb
Download this file (Điểm thi thứ vào lớp 10 ngày 8-5-2022.pdf)Điểm thi thử vào lớp 10 lần thứ hai, ngày thi 8 - 5 - 2022Cập nhật 13 - 5 - 2022Thi thử lần cuối416 Kb